Nagradna igra

CHIA JE OVO ŠALICA?

NAGRADNA IGRA 1.2. - 15.3.2023.

Arabesca Cappuccino


 

Nagradna igra je završena. Dobitnici

Pravila nagradne igre.

 

Konzum poklon kartica

CHIA šalica

Arabesca poklon paket

Klikni za pravila

Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Kontrast d.o.o., Florijana Andrašeca 22, Zagreb, OIB 57197539378, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Chia je ovo šalica?“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kontrast d.o.o., Florijana Andrašeca 22, Zagreb, OIB 57197539378, koji nagradu igru priređuje za klijenta Arabesca d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 9, Sesvete, OIB 74781787524.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 1. veljače 2023. do 15. ožujka 2023. na svim prodajnim mjestima Konzum na području Republike Hrvatske uključujući i Konzum internet trgovinu.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda robne marke Arabesca i unapređenja prodaje. U nagradnu igru su uključeni svi okusi Arabesca Cappuccina.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske kupe bilo koji okus Arabesca Cappuccina.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze propisane Pravilima.

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 • Slanjem SMS poruke sadržaja: ARABESCA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 0,32 € ili 2,40 kn, PDV uključen.

ili

 • Ispunjavanjem obrasca na internetskoj stranici arabesca.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto te broj mobitela ili telefona)

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i zaposlenici tvrtke Arabesca d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 30 x Konzum poklon kartica vrijednosti 70,00 € / 527,42 kn
 • 20 x Arabesca poklon paket vrijednosti 35,00 € / 263,71 kn
 • 200 x Chia cup (šalica) vrijednosti 26,79 € / 201,85 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 8.158,11 € / 61.466,45 kn. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 16. ožujka 2023. u prostorijama Priređivača.

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici www.arabesca.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, fotografiju) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.arabesca.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.arabesca.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (ime, prezime, ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj i broj telefona), te se njima koristi isključivo za potrebe Nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem obrasca na internetskoj stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Kontrast d.o.o., Florijana Andrašeca 22, Zagreb, OIB 57197539378. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri.. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

 1. Objavu Dobitnika,
 2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,
 3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,
 4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama.

Sudionici Nagradne igre slanjem mail-a na kontrast@kontrast.hr, imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem Nagradne igre:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio,
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pohranio,
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

Priređivač može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Nagradne igre, a s kojom Priređivač surađuje, te s trećom stranom koja provodi u ime Priređivača i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade. Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem mail-a na adresu kontrast@kontrast.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.arabesca.hr ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Klikni za dobitnike

Dobitnici nagradne igre

Konzum poklon kartica vrijednosti 70€ (527,42kn)

Ivana Barić, Zagreb
Bruno Malnar, Gerovo
Ines Perc, Čakovec
Galina Galović, Split
Maja Kučina, Varaždinske Toplice
Lidija Stranjik, Daruvar
David Antolović, Harkanovci
Sandra Herendić, Zagreb
Zdravko Vincelj, Đurmanec
Slavica Sertić, Đakovo
Mirela Lukačić, Jastrebarsko
Jasminka Papec, Varaždin
Petar Videka, Split
Đurđica Najdić-Krsnik, Varaždin
Emina Ali Vrančić, Zagreb
Marica Zuzjak, Osijek
Luka Marković-Đurin, Osijek
Tamara Samardžija, Samobor
Klara Smiljanić, Koprivnica
Ivana Polić, Dražice
Tatjana Želježnjak, Karlovac
Milena Bodrožić, Zagreb
Andrea Gelo, Zagreb
Branka Vitko, Zagreb
Ramiz Nuhanović, Zagreb
Vesna Ivanda Landripet, Donja Lomnica
Dubravka Zamečnik, Sarvaš
Ana Dedić, Sesvete
Sinisa Jažić, Osijek
Sanja Kušter, Beretinec

Arabesca poklon paket

Zdravka Požgaj, Lopatinec
Vesna Mijaljević, Zadar
Valentina Ćosić, Slavonski Šamac
Grozdana Miškuljić, Zagreb
Almida Krnić, Šibenik
Mara Matić, Velika Gorica
Silvija Vrgoč, Zagreb
Antonio Talaja, Osijek
Petra Bruketa, Križišće
Silvija Kosec, Prelog
Igor Franjković, Zagreb
Krunoslav Landripet, Donja Lomnica
Jasminka Vladisavljević, Zagreb
Olivera Pinter, Osijek
Dražen Stojanović, Cerna/Šiškovci
Tena Bartolčić, Zagreb
Andrija Matijašević, Vinkovci
Ana Perić, Požega
Josipa Bengez, Zagreb
Željko Pelan, Nova Gradiška

Chia cup (šalica)

Ana Kolarić, Donji Kraljevec
Miljenka Nimac, Zagreb
Draženka Schwarzl, Našice
Marina Matotek, Kotoriba
Nikolina Vrbanec, Prelog
Mladen Tomac, Škrljevo
Antonio Vincelj, Pregrada
Ljiljana Buček, Zagreb
Ivanka Tudović, Posavski Bregi
Marina Mršić, Zadar
Snježana Zanjko, Čakovec
Ivan Vincelj, Zagreb
Nedjeljka Pear, Metković
Sanja Puljak, Zagreb
Ljiljana Topić, Zagreb
Zdenka Gerber, Osijek
Josipa Majić Mazul, Ivankovo
Mirna Blažević, Knin
Dragana Boca, Rijeka
Ana Marinić, Zagreb
Marija Grabrić, Nova Kapela
Ankica Župančić, Samobor
Goran Bosančić, Dugopolje
Marija Alšić, Osijek
Loris Anušić, Zagreb
Josipa Broz Boroja, Zagreb
Ilija Barbarić, Osijek
Tomislav Dabac, Graberje Ivanićko
Mirjana Okić, Prelog
Emilija Radman, Vinkovci
Borko Hrgarek, Maruševec
Marija Miočić-Stošić, Ražanac
Anica Mirosavljević, Zagreb
Kristijan Simić, Davor
Marija Radočaj, Osijek
Maja Ronik, Samobor
Zvonimir Dorčić, Zadar
Ida Franjević, Sisak
Franjo Bilić, Donji Stupnik
Blanka Grahovac Guberina, Zagreb
Valentina Marton, Zagreb
Hrvoje Oršolić, Karlovac
Rudika Vidaković, Osijek
Kornelija Dobrila Pobor, Crikvenica
Danica Gredelj, Sesvete
Marijana Vidak, Zagreb
Petra Blažević, Novoselec
Nives Pavlinović, Zagreb
Mladen Kerdeš, Bulinac
Jasminka Cirkvenčić, Mala Subotica

Duje Peričić, Split
Marija Žitković, Samobor
Boris Milašinović, Velika Gorica
Lidija Škoda, Antunovac
Marija Oreč, Poreč
Mihael Svetec, Dugo Selo
Nenad Smiljanić, Koprivnica
Jasminka Hrgarek, Maruševec
Roberta Tomas, Osijek
Marica Bonačić Sargo Pavišić, Supetar
Tatjana Jurić, Plaški
Ana Savić, Split
Laila Babić, Kukuljanovo
Marijana Komljenović, Zagreb
Marica Špehar, Cerić-Nuštar
Zdenka Furda Filipović, Zagreb
Igor Vrgoč, Zagreb
Alisa Šćukanac Matić, Zagreb
Tanja Talaja, Osijek
Marina Obad, Varaždinske Toplice
Božica Breški Džodan, Zagreb
Ksenija Vincelj, Pregrada
Martina Sudan, Dražice
Ljerka Blažević, Samobor
Mirela Brkić, Brezovica
Nataša Rafaelić, Zagreb
Ilonka Čabrijan, Hreljin
Marijan Krizmanić, Bjelovar
Ana Blažević Simić, Zagreb
Veronika Mohorić, Čavle
Zoran Škvorc, Čakovec
Predrag Paprika, Sisak
Marijana Žinić, Sisak
Suzana Šaško, Zagreb
Kristijan Draganić, Zagreb
Nada Šego, Zagreb
Silvija Španić, Klenovnik
Ivana Lapov, Jezera
Ružica Emedi, Rijeka
David Kužnini, Zagreb
Zvonko Petrišić, Svibovec Podravski
Natalija Zdilar, Osijek
Nastja Bogavčić, Split
Melita Hrvoj, Zagreb
Andrea Valić, Rijeka
Sanja Žinić, Lekenik
Albina Kovačić, Velika Gorca
Vitica Pavleković, Zagreb
Ankica Bilavčić, Karlovac
Tatjana Vošten, Fažana

Slavica Mirosavljević, Podvinje
Branka Domba, Rovinj
Alija Omeragić, Zagreb
Vesna Lončarević, Orahovica
Ivana Kovačićek, Zagreb
Marija Vrdoljak Živanić, Velika
Karla Šubar, Jastrebarsko
Samantha Benčić, Belišće
Antun Vincelj, Đurmanec
Marko Lučić, Visnjevac
Marija Kasalo, Osijek
Mihaela Šest, Zagreb
Dino Kosi, Karlovec Ludbreški
Marijana Pudić, Dugo Selo
Martina Klasić, Zagreb
Marinko Pintar, Karlovac
Nevena Delaš, Jarmina
Darinka Horvat, Varaždin
Blanka Kovačević, Zagreb
Jan Kopjar, Osijek
Maja Mikulec Lončarić, Vinkovci
Marija Koprtla, Cerna
Drago Rožanković, Zagreb
Blaženka Brać, Osijek
Sadifa Alibegović, Zagreb
Marija Čolig, Zagreb
Elvis Vunić, Zagreb
Barica Ciban, Jastrebarsko
Valerija Abramić, Valpovo
Antonia Žagar, Nova Gradiška
Silvija Kutnaker, Donji Miholjac
Sanja Folnegović, Zagreb
Ljiljana Mažurin, Sinj
Edita Ezer, Čepinski Martinci
Ivica Anđal, Bilje
Ivana Totić, Zagreb
Nevenka Švaljug, Zagreb
Lada Weygand, Zagreb
Ana Mijić, Metković
Svitlanka Rundić, Čavle
Juran Mažić, Sisak
Jelena Babić, Šestanovac
Ana Milovac, Rugvica
Darko Talaja, Osijek
Viktorija Novak, Sveti Đurđ
Dragana Pintar, Karlovac
Marina Belak, Zagreb
Valentina Skupnjak, Varaždin
Miljenko Mađarić, Vratišinec
Kristijan Vlahović, Pula

Ivan Huđek, Zagreb
Luka Lovrić, Slavonski Brod
Gabriela Hodak, Zagreb
Marijana Polić Rožmarić, Zagreb
Danko Brunjak, Barban
Snježana Pivac, Osijek
Andrea Vrkljan, Gospić
Monika Lanšćak, Osijek
Tihana Perković, Dugo Selo
Vladimir Gundelj, Aljmaš
Mateja Jareb, Slunj
Ina Jelinčić, Sinj
Mišo Gnječ, Samobor
Ljubica Dimlić, Tisno
Ivana Kolić, Zagreb
Zdravka Kuzminović, Bjelovar
Dražen Antunac, Rijeka
Igor Štajduhar, Odra
Jadranka Šlipogor, Zagreb
Marina Grgić, Zabok
Ivana Spajić, Lučko
Ivana Selec, Đakovo
Oxana Shtikh, Zagreb
Željko Deskar, Zagreb
Marija Mavrinac, Čavle
Andrea Budić, Pula
Lidija Mraković, Sisak
Boštjan Perc, Čakovec
Marija Vinković, Osijek
Natalija Šagud, Zagreb
Đurđica Mihoci, Zagreb
Danijela Burec, Samobor
Alenka Gržinčić, Zagreb
Maja Bukovšak, Zaprešić
Maja Navijalić, Karlovac
Davor Klečić, Mošćenica
Adela Novak, Zagreb
Mirjana Herceg, Orešje
Radojka Petrak, Vrbovec
Kristina Jarnević, Duga Resa
Nina Piljagić, Ivanić-Grad
Nada Cvetko, Sesvete
Vesna Šmid, Zagreb
Tihana Jukić Očevčić, Vinkovci
Suzana Botica, Kraljevica
Danijel Barbarić, Zagreb
Romana Barbarić, Zagreb
Tatjana Mrđenović, Osijek
Matija Hranić, Osijek
Ksenija Borović, Sesvete Popovec

Klikni za pravila Instagram i Facebook natječaja

Pravila nagradnog natječaja

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA ARABESCA d.o.o.

INSTAGRAM NAGRADNI NATJEČAJ

„Arabesca x Selectbox"

Članak 1 ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: ARABESCA d.o.o., Ljudevita Posavskog 9, 10360 Sesvete, Porezni broj (OIB): 74781787524, u daljnjem tekstu – Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će trajati u periodu od 23. 3. do 17. 4. 2023., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Instagram stranici Organizatora.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj sastoji se od 1 ciklusa s ukupno 1 nagradom, a radi se o Selectbox poklon knjižici Vikend iz snova i godišnjoj zalihi Arabesca cappuccina (vrste prema odabiru Organizatora). 

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo na sudjelovanje u Natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske – korisnici društvenih mreža Instagram koji „prate“ stranicu Arabesca, osim osoba koje su direktno uključene u pripremu natječaja i odabir dobitnika, kao i svi zaposlenici Organizatora te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

Sudionikom Natječaja smatra se svaki korisnik koji u razdoblju trajanja Natječaja zaprati profil Arabesca i unutar objave Natječaja ispuni sve uvjete koji su zahtijevani objavom. Svaki sudionik može sudjelovati neograničen broj puta. Organizator po završetku odabire sliku koju nagrađuje poklonom paketom Vikend iz snova i godišnjom zalihom Arabesca cappuccina (slike na vizualu su samo ilustrativne prirode). 

Ako u bilo kojem trenutku Organizator posumnja da se sudionik ponaša na neetičan način koji ovim Pravilnikom nije predviđen, Organizator zadržava pravo brisanja komentara/slika te isključenja sudionika iz natječaja, bez prethodnog obavještavanja. Organizator zadržava pravo dopune Pravila u svrhu sprečavanja mogućih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.

Komentari uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne ličnosti, ističu vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi neće se tolerirati te u navedenim slučajevima Organizator zadržava pravo istog trenutka ukloniti sudionikov komentar i isključiti ga iz natječaja bez dodatnog obraćanja prema natjecatelju.

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u natječaju ostvaruje se odlaskom na Instagram profil Organizatora (https://www.instagram.com/arabesca_kava/ te udovoljavanjem postavljenim uvjetima nagradnog natječaja u zadanom periodu.

Članak 7 DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

 • sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;
 • sudionike koji se koriste lažnim profilima;
 • sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog ili uvredljivog sadržaja

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnika   izabire  Arabesca stručni žiri na temelju originalnosti i kreativnosti.

Članak 9

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten preko službenog Arabesca Instagram profila te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem Instagram directa. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 48 sati od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Članak 10

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju   da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11 PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12 OBJAVA DOBITNIKA

Rezultati Natječaja i dobitnik će biti objavljeni na Instagram profilu Arabesca po završetku natječaja u vremenskim okvirima koji su definirani od strane Organizatora.

Članak 13

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave  koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 14 POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 15

POGREšKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 16

U SLUČAJU SPORA

Svi eventualni sporovi koji proizlaze iz nagradnog natječaja, konačno će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

Članak 17

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službenog Instagram profila Organizatora.

Članak 18

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 19 NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Arabesca d.o.o., a ne Instagramu. Napominjemo, Instagram je javni prostor pa objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web stranici i Instagram/Facebook profilu, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Arabesca d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web stranici i Instagram/Facebook profilu (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.

Članak 20

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja Organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

23. ožujka 2023.

Organizator Arabesca