Coffina

Poseban brand kave razvili smo kako bi potrošačima ponudili proizvode sa povoljnom kupnjom.

Mljevena kava 250 g i 500 g

Espresso 1000 g

Coffina mljevena 500g
Coffina mljevena 250g
Coffina espresso 1000g