Nagradna igra

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„Arabesca 3u1 – #whatsyourtaste“

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1. – Priređivač

Priređivač nagradnog natječaja “Arabesca 3u1 – #whatsyourtaste“ (u nastavku «natječaj») je Arabesca d.o.o. (sjedište: Ljudevita Posavskog 9, 10360 Sesvete, OIB: 74781787524) dalje u tekstu „Priređivač“ i „Voditelj obrade osobnih podataka“.

Nagradni natječaj provodi Priređivač u svrhu promidžbe robne marke Arabesca koji je u vlasništvu Arabesca d.o.o.

Priređivač zadržava pravo prekida ili izmjene nagradnog natječaja u bilo kojem trenutku bez prethodnog navođenja razloga. Sudionici će o prekidu ili izmjeni nagradnog natječaja biti obavješteni putem službene  web stranice brenda https://www.arabesca.hr/ te će na istoj web stranici biti objavljena Pravila i dobitnici nagradnog natječaja.

Članak 2. – Sudionici nagradnog natječaja

Sudionici nagradnog natječaja (u nastavku „Sudionik“) mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete natječaja.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Priređivača, poduzeća povezanih sa Priređivačem i ostalih poduzeća uključenih u nagradni natječaj, kao ni njihovi rođaci (supružnici, djeca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko s njima žive u zajednici).

Članak 3. – Trajanje nagradnog natječaja

Trajanje nagradnog natječaja:  15.11.2023. u 11:30 sati do 08.12.2023. u 16:00 sati

Članak 4. – Procedura, uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

 • Na jednoj od dolje navedenih lokacija vlastitim mobilnim telefonom uslikati fotografiju sukladno tematici na koju naši promotori upućuju, a vezano uz našu 3u1 instant kavu

GRAD

LOKACIJA

ADRESA

Datum i vrijeme

Zagreb

Studentski centar

Savska cesta 25

15.11.2023., 11:30-15:30h

Rijeka

Studentski centar

Radmile Matejčić 5

21.11.2023., 11:30-15:30h

Varaždin

Studentski dom

Julija Merlića 9

23.11.2023., 11:30-15:30h

Zagreb

Studentski dom „Stjepan Radić“

Jarunska ul. 2

28.11.2023., 13-17h

Osijek

Kampus

Trg Sv. Trojstva 3

04.12.2023., 12-16h

Split

Kampus

Cvite Fiskovića 3

08.12.2023., 11-15h

 • Uz svoje kontakt podatke, fotografiju poslati na Arabesca WhatsApp

Jedna osoba može sudjelovati u natječaju više puta, ali može biti proglašen kao dobitnik u nagradnom natječaju samo jedan put za vrijeme trajanja.

Kriterij na osnovu kojeg će biti proglašeni dobitnici nagrada u ovom nagradnom natječaju su: iskazana kreativnost u osmišljavanju tematike fotografije, najkreativnija fotografija prema odabiru našeg stručnog žirija.

Smatra se da je sudionik pročitao i prihvatio ova Pravila nagradnog natječaja samim sudjelovanjem u nagradnom natječaju.

Svi ispravno prijavljeni sudionici koji u periodu trajanja nagradnog natječaja od 15.11.2023. u 11:30 sati do 08.12.2023. u 16:00 sati budu sudjelovali u nagradnom natječaju imaju mogućnost osvojiti nagradu.

Stručni žiri će dobitnike nagrada – pobjednike nagradnog natječaja izabrati na temelju gore navedenih kriterija. Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost niti su prenosive.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na www.arabesca.hr prije početka nagradnog natječaja.

Imena dobitnika (ime, prezime i grad) bit će objavljena u roku 15 dana od završetka svakog ciklusa na www.arabesca.hr.

Članak 5. Ograničenja sudjelovanja

Nije dozvoljeno:

 • poniziti pojedinca, njegovu rasu, kulturu, vjeru, spol, spolnu orijentaciju ili podrijetlo;
 • prikazati ili potaknuti politički radikalizam ili ideologije protiv čovječnosti;
 • prekršiti ljudske zakone i zakone sustava zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova
 • kršiti zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušavati ugled ili štetiti interesima Priređivača
 • zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u pravilima
 • na bilo koji način promovirati drugi proizvod ili brend.

Sudjelovanje je osobno i neće se prihvatiti prijave treće strane. Identiteti stvoreni isključivo radi izmjene, krivotvorenja ili manipuliranja parametrima relevantnima za nagradni natječaj, kao i nepošteno sudjelovanje u bilo kojemu drugom obliku, zabranjeno je i neće biti prihvaćeni.

U slučaju da dobitnik:

 • ne odgovori na obavijest o osvajanju nagrade u naznačenom roku;
 • ne ispunjava ovdje navedene uvjete i odredbe;
 • nije sudjelovao u natječaju svojim osobnim podacima
 • nije u stanju primiti nagradu iz nekog razloga

dobitnik gubi pravo na nagradu te će u slučaju iznad navedenih razloga, nagrada biti dodijeljena sljedećem proglašenom dobitniku prema kriterijima navedenim u Pravilima.

Priređivač ne prihvaća odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravno predane, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahtjeve ili korespondenciju zbog pogreške, propusta, izmjene, neovlaštenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, prekida prijenosa, pogreške u komunikaciji ili na neki drugi način.

Kako bi se izbjegla sumnja, sudionik je odgovoran za pravovremeno javljanje na telefonski poziv upućen od strane Priređivača na kontakt broj mobitela s kojeg je poslana prijava. Priređivač nije odgovoran za sudionikovo zakašnjelo potraživanje nagrade ako iz nekog slučaja previdi taj poziv.

Priređivač će uložiti sve napore kako bi omogućio da nagradni natječaj teče bez tehničkih problema.

Priređivač  i njegove povezane agencije i tvrtke nisu odgovorni za bilo kakav gubitak (uključujući, bez ograničenja, neizravni, posebni ili posljedični gubitak ili gubitak dobiti), troškove ili štetu koja je pretrpljena ili nastala (bez obzira na to je li proizišla iz nečije nepažnje ili nije) u vezi s ovim nagradnim natječajem ili prihvaćanjem ili korištenjem nagrade (uključujući sve sudionike prilikom realizacije nagrade), osim odgovornosti koja se ne može isključiti zakonom (uključujući osobnu ozljedu, smrt i prijevaru), u kojem je slučaju ta odgovornost ograničena na minimalno dopuštenu zakonom.

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

•  bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

 • bilo kakvu promjenu termina za održavanje nagradnog natječaja zbog stvari na koje ne može utjecati

•  ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Članak 7. – Objava dobitnika

Termini proglašenja dobitnika:

Nakon što žiri na osnovu gore navedenog kriterija odabere dobitnike nagrada – pobjednike nagradnog natječaja, Priređivač će u roku od 4 dana od dana proglašenja dobitnika, iste kontaktirati, pozivom na kontakt broj mobitela s kojeg je poslan sadržaj, a sve u svrhu obavještavanja istog da je osvojio nagradu, kao i o načinu preuzimanja iste.

Proglašenje dobitnika (ime, prezime, grad)  bit će objavljeno u roku 15 dana od završetka nagradnog natječaja na www.arabesca.hr.

Ako se dobitnik nagrade ne odazove na poziv Priređivača u roku od 2 dana od dana kontaktiranja, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodjeljuje prvom sljedećem sudioniku po ocjeni žirija.

Članak 8. – Nagrade

U nagradnom natječaju će ukupno biti proglašeno 6 dobitnika.

5 dobitnika će osvojiti paket iznenađenja koji se sastoji od različitih vrsta Arabesca kave (prema odabiru Priređivača), a 1 dobitnik će osvojiti glavnu nagradu – nagradu iznenađenja u vrijednosti od najviše 700,00 eura.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima niti se iste mogu zamijeniti za novac niti su prenosive.

Članak 9. – Dostava i isporuka nagrada

Dobitnike će o dobitku obavijestiti Priređivač telefonskim pozivom na kontakt broj mobitela sa obrasca za sudjelovanje u roku od 4 dana od dana proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Priređivačem u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Priređivač će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.

Nagrade isključivo mogu biti dostavljene na adresu na području Republike Hrvatske.

Nagrade će biti dostavljene/isporučene od strane Priređivača najkasnije u roku od 30 dana od datuma zadnjeg odabira dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

Članak 10. – Objava nagradnog natječaja

Priređivač je obvezan objaviti ova pravila na www.arabesca.hr prije početka nagradnog natječaja.

Članak 11. -  Postupak u slučaju otkazivanja nagradnog natječaja

Priređivač ima pravo uz javnu obavijest jednostrano otkazati nagradni natječaj u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnog natječaja i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog natječaja i isporuke nagrada.

Članak 12. - Odgovornost Priređivača prema sudionicima u nagradnog natječaja

Priređivač se obvezuje da će se prilikom organiziranja nagradnog natječaja, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo diskvalificiranja sudionika koji ne poštuju pravila ove nagradnog natječaja.

Priređivač se obvezuje da će dobitnicima dodijeliti nagrade u iznad opisanom Članku 8., te da iste ni u kojem slučaju ne mogu biti zamijenjene za novac.

Sve potrebne informacije u vezi nagradnog natječaja sudionik može dobiti slanjem upita na mail adresu Priređivača  arabesca@arabesca.hr.

Članak 13. – Obrada podataka

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja je Arabesca d.o.o, Ljudevita Posavskog 9, 10360 Sesvete, OIB: 74781787524.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava:

•             da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Priređivača u vidu provedbe nagradnog natječaja. U pogledu osobnih podataka za dobitnike nagrada bit će prikupljani: ime, prezime, puna adresa, broj mobilnog telefona te informacije je li sudionik punoljetna osoba. Priređivač će prikupljati navedene podatke, a isključivo u cilju obavještenja istih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnim natječajem.

•             Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnog natječaja isključivo za svrhu provedbe nagradnog natječaja na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradnog natječaja navedenog u Pravilima nagradnog natječaja, nakon čega će osobni podaci biti obrisani.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade također pristaje:

•             da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i zakonom o računovodstvu vezano za isporuku nagrade na rok od 11 godina i da isti (samo ime, prezime i grad dobitnika) mogu biti objavljeni u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog i natječaja.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Priređivača nagradnog natječaja te da Priređivač može upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog nagradnog natječaja.

Priređivač obrađuje sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade putem kontakta na e-mail adresu: arabesca@arabesca.hr  ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradnog natječaja. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Članak 14. - Isključenje odgovornosti u sporovima

Svi zahtjevi za dodjelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradnog natječaja ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahtjeva sudionik ostvarivati bilo kakva prava prema Priređivaču.

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Članak 15. - Isključenje odgovornosti

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posljedica sudjelovanja u nagradnom natječaju i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Priređivač ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradnog natječaja ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Članak 16. – Opće odredbe

Sudionici prihvaćaju aktualna službena pravila slanjem fotografije za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti nagradni natječaj u slučaju više sile.

Priređivač nagradnog natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj i pravila ovog natječaja ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja odnosno slanjem fotografije na Arabesca WhatsApp, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka/kriterija koji su propisani ovim pravilima.

Priređivač u svakom trenutku zadržava pravo provjere, prema vlastitom nahođenju, ispunjava li neki sudionik uvjete sudjelovanja (uključujući valjanost osobnih podataka s kojima sudionik sudjeluje u nagradnom natječaju).

Svi sudionici sudjelujući pristaju na Pravila nagradnog natječaja. Priređivač zadržava pravo izmjene tih Pravila nagradnog natječaja. Najnovija verzija Pravila nagradnog natječaja može se u svakom trenutku u tijeku nagradnog natječaja pogledati na stranici www.arabesca.hr.

Ako se za bilo koju od ovih klauzula utvrdi da je nezakonita, nevaljana ili na neki drugi način neprovediva, ona će se odvojiti i izbrisati iz ovih Pravila nagradnog natječaja, a preostale će klauzule opstati i ostati na snazi i u učinku.

Ta će Pravila nagradnog natječaja prevladati u slučaju sukoba ili neusklađenosti s bilo kojim drugim porukama, uključujući reklamne ili promocijske materijale. Smatra se da su sve vrste unosa i upute dio Pravila nagradnog natječaja, a sudjelovanjem će se smatrati da su svi sudionici prihvatili  Pravila nagradnog natječaja i da ih ona obvezuju. Sačuvajte kopiju radi vlastitog informiranja.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljenu fotografiju tako da ovlašćuju Priređivača da prijavljene uratke (uz navedene inicijale imena i prezimena autora rada) oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije. Sudionik nagradnog natječaja koji pošalje fotografiju izričito potvrđuje i izjavljuje da ona predstavlja njegovo autorsko djelo.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Priređivača bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Priređivača od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Priređivač se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog komentara o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju .

Priređivač je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim fotografijama dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Priređivaču ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika.

Priređivač sve prijavljene fotografije uz potrebne dorade i obavezno uklanjanje osobnih podataka koji nisu neophodni u cilju ispunjenja obveza od strane Priređivača u vidu provedbe nagradnog natječaja, mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (printani promo materijal, televizija, novine, internet…).

Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Priređivaču po bilo kakvoj osnovi.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja dobitnika nagradnog natječaja, Priređivač neće primati nikakve pritužbe vezane uz natječaj.

U slučaju pravnog spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 15.11.2023.

Arabesca d.o.o.

Priređivač

 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA ARABESCA d.o.o.

INSTAGRAM NAGRADNI NATJEČAJ "Međunarodni dan kave"

Članak 1 ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: ARABESCA d.o.o., Ljudevita Posavskog 9, 10360 Sesvete, Porezni broj (OIB): 74781787524, u daljnjem tekstu – Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će trajati u periodu od 29. 9. do 8. 10. 2023., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Instagram i Facebook stranicama Organizatora.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj sastoji se od 1 ciklusa s ukupno 6 nagrada (3 IG, 3 FB), a radi se o poklon paketu kave, vrste kave prema odabiru Organizatora.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo na sudjelovanje u Natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske – korisnici društvenih mreža Instagram i Facebook koji „prate“ stranicu Arabesca, osim osoba koje su direktno uključene u pripremu natječaja i odabir dobitnika, kao i svi zaposlenici Organizatora te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

Sudionikom Natječaja smatra se svaki korisnik koji u razdoblju trajanja Natječaja zaprati profil Arabesca i unutar objave Natječaja ispuni sve uvjete koji su zahtijevani objavom. Svaki sudionik može sudjelovati neograničen broj puta. Organizator po završetku odabire komentare koje nagrađuje poklon paketima po izboru.

Ako u bilo kojem trenutku Organizator posumnja da se sudionik ponaša na neetičan način koji ovim Pravilnikom nije predviđen, Organizator zadržava pravo brisanja komentara/slika te isključenja sudionika iz natječaja, bez prethodnog obavještavanja. Organizator zadržava pravo dopune Pravila u svrhu sprečavanja mogućih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.

Komentari uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne ličnosti, ističu vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi neće se tolerirati te u navedenim slučajevima Organizator zadržava pravo istog trenutka ukloniti sudionikov komentar i isključiti ga iz natječaja bez dodatnog obraćanja prema natjecatelju.

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u natječaju ostvaruje se odlaskom na Instagram i Facebook profil Organizatora te udovoljavanjem postavljenim uvjetima nagradnog natječaja u zadanom periodu.

Članak 7 DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

 • sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;
 • sudionike koji se koriste lažnim profilima;
 • sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog ili uvredljivog sadržaja

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnika   izabire  Arabesca stručni žiri na temelju originalnosti i kreativnosti.

Članak 9

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten preko službenog Arabesca Instagram i Facebook profila te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem Instagram directa. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 48 sati od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Članak 10

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju   da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11 PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12 OBJAVA DOBITNIKA

Rezultati Natječaja i dobitnik će biti objavljeni na Instagram i Facebook profilu Arabesca po završetku natječaja u vremenskim okvirima koji su definirani od strane Organizatora.

Članak 13

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave  koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 14 POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 15

POGREšKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 16

U SLUČAJU SPORA

Svi eventualni sporovi koji proizlaze iz nagradnog natječaja, konačno će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

Članak 17

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službenog Instagram profila Organizatora.

Članak 18

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 19 NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom i Facebookom, Instagram i Facebook ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Arabesca d.o.o., a ne Instagramu i Facebooku. Napominjemo, Instagram i Facebook su javni prostori pa objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web stranici i Instagram/Facebook profilu, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Arabesca d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web stranici i Instagram/Facebook profilu (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.

Članak 20

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja Organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

29. rujna 2023.

Organizator Arabesca